DIARREA AGUDA

[:ca]La diarrea aguda és un augment de número de deposicions i de consistència més tova, o fins i tot líquida. Apareix de cop, és a dir, que és un procés d”instauració ràpida.

També hi pot haver vòmits, dolor abdominal o febre (q uan hi ha vòmits s’anomena Gastroenteritis). Dura entre 6 dies i un màxim de 2 setmanes, depenent del virus que la provoqui.
És una malaltia molt freqüent, i als països en desenvolupament és una causa important de mort per deshidratació.

La gran majoria de vegades la causa és un virus,anatomy-160524__180 però en alguns casos pot ser degut a bactèries com Salmonella, Shigella, E. coli, Campylobacter, paràsits com Giardia, Al.lèrgia a les proteïnes de llet de vaca, o Al.lèrgia a algun altre aliment, Dèficit de determinats enzims digestius, invaginació intestinal, apendicitis aguda, intoxicacions,…

Els símpotmes que més ens han de preocurehidratacion-rapida-vs-24-horas-ninos-L-JMLKiypar és la deshidratació, atès que amb el vòmit i la diarrea es perd una part significativa d’aigua.

 

TRACTAMENT?
Per a l a  gastroenteritis  aguda  com a tal,  no  hi  ha  cap  tractament. El que tractem és la deshidratació, que pot ser lleu, moderada o greu.
diarrea-del-viajero-enteritis-por-escherichia-colia_24438_2_2El pediatra té diferents signes per puntuar i establir el grau de deshidratació.
1. Per tant, de tractament básicament donaremicrosite_bebem líquids, és a dir farem rehidratació oral. Però amb els líquids adients en quant a concentració de Sodi,clor i potassi i glucosa, no valen les begudes “isotòniques” del supermercat, doncs ens poden agreujar la deshidratació.

 

2. I de menjar?! Es pot menjar qualsevol cosa sana, i de fàcil digestió, des del moment que el cos ho demana.

3. El dolor. Es pot donar paracetamol per al dolor, però també hi ha compostos homeopàtics que ajuden. També podem utilitzar la camamilla com a antiinflamatori intestinal

4. Flora intestinal. La diarrea infecciosa (virus o bactèria), suposa un daltabaix per a l’equilibri de la nostra flora. Existeixen al mercat diferents preparats de lactobacils, que ens poden ajudar a escurçar els dies de diarrea, alhora que ens equilibren
ALTRES DIARRES AGUDES NO INFECCIOSES

El teu pediatre ha de valorar altres causes d’una diarrea quan supera els 15 dies, o si s’afegeixen altres símptomes que orientin a una altra causa

 [:]

PEDIATRA RESPECTUOSA, LACTÀNCIA, BLW