CELIAQUIA

gluten-freeLA MALALTIA CELÍACA

consisteix a una intolerància a les proteïnes delbiopsia-celiaquia-celiaco gluten, provocant una atrofia greu de la mucosa intestinal. Això comporta una malabsorció de tots els nutrients, amb diferent repercussió segons el grau d’afectació i l’edat del malalt.

En nens petits es sol manifestar sobretot com diarrea, però també com estrenyiment, vòmits, canvis de caràcter (el nen es torna molt irritable), o retard de creixement.

Hi ha celiaquies que pràcticament no donen símptomes, o símptomes molt poc específics: restrenyiment, mal de panxa, o panxa inflamada, colon irritable, alteracions cutànies, dolors articulars, cefalees i migranyes, ….fins i tot i especialment en adults pot donar alteracions psiquiàtriques com ansietat o la depressió!mal-pa

El diagnòstic consisteix en detectar en sang la IgA antitransglutaminasa, però en menors de 2 anys podria ser negativa i tenir celiaquia, essent llavors més sensible la igA anti-DGP (gliadina deaminada).

Una vegada determinat el diagnòstic, sempre per part d’un gastroenteròleg que haurà fet una endoscòpia, cal aplicar el tractament.

El tractament consisteix a retirar per complet el gluten de la dieta, per tota la vida,  atès que l’exposició mantinguda al gluten podria donar lloc a la malignització de la mucosa intestinal.

PEDIATRA RESPECTUOSA, LACTÀNCIA, BLW