BLW comparat amb Triturats

“BLW versus triturados: problemas ponderales y de seguridad?”

Aquest treball ha estat  premiat amb el 2º premi de Comunicació Oral al 31 Congreso de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria

 

 

 

 

En el treball es pretenia comparar si hi ha  diferències en quant a pes i talla, risc d’enuagament, i risc de reaccions al.lèrgiques greus, en els nens alimentats mitjançant el mètode BLW o a través de Triturats.

El treball va començar al gener de 2016, i es va tancar al juny de 2017. Es van incloure 45 nens i nenes de 6 mesos, i es va fer un seguiment fins que van complir 18 mesos.

Com a conclusions, es va trobar que NO hi ha diferència estadísticament significativa ni en pes ni talla, número d’ennuagaments i reaccions al.lèrgiques, com també apunta un estudi similar a Nova Zelanda, amb 200 nens.

 

 

Tampoc hi ha diferència en la edat del bebé quan la mare havia de reincorpora-se al món laboral, ni en l’assistència a l’escola bressol, ni en l’aparició de les primeres dents.

 

 

 

 

 

 

Si que hi va haver diferències significatives en el comportament amb la Lactància Materna. En el grup BLW, la mitjana de durada de LM va ser molt més llarga que en els nens que menjaven triturats (15 mesos en front de 8 mesos), i el percentatge de nens que encara rebien LM als 18 mesos, amb intenció de continuar,  era 75% en BLW i  25% en Triturats.

 

 

 

 

 

Finalment les conclusions sobre l’objectiu principal de l’estudi, que eren determinar problemes de pes o de risc d’ennuagament i reaccions al.lèrgiques, ens permeten dir que el mètode BLW és un mètode segur quan és guiat, i que no comporta estancament de pes.

.

PEDIATRA RESPECTUOSA, LACTÀNCIA, BLW